Your browser does not support JavaScript!

 

 

學術交流活動

 簽約流程及各式範本

 

 學生大使

申請學生大使服務:

學生大使為國際事務處之下訓練之志工團體,以接待國際事務處之校級外賓為設立之目的,學生大使皆受過專業之接待及禮儀訓練,如本校其他單位需要協助支援國際研討會等工作,請下載申請表並依其說明提出申請。

  學生大使任務申請表

 

 邀請大陸地區人士來臺注意事項

  邀請大陸地區人士來台流程及注意事項

[公告] 有關邀請大陸地區人士來台 重要事項公告

 

 邀請國外學者來臺進行學術研究或學術交流注意事項

  國外學者來臺邀請信申請程序說明

                     國外學者來臺邀請信申請表